Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Candice liked you! Click Here: http://inx.lv/jUZE?7e5xs ❤️
Дом: 1a8mvjg4
Квартира/офис: ilafl04

Куда:
Улица: 01t3ct
Дом: 3urhl3
Квартира/офис: 3uzzbvwr

Вес: 1
Размеры: 4paunge0
Вид отправления: u6g086
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: onq600
Имя: wqhfm4wf
Почта: hello@dandelie.com