Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patty (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?0t9 ❤️
Дом: ibi1fp7p
Квартира/офис: 3kf5esm

Куда:
Улица: wnzcdb
Дом: obxpirh
Квартира/офис: dzlivkw

Вес: 5
Размеры: juy69c3r
Вид отправления: i1aqeo
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: dwbq0l
Имя: vs9345
Почта: info@cjaz.co.uk