Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patti (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?620v ❤️
Дом: 5cndb7qc
Квартира/офис: ow05nh

Куда:
Улица: fmlspd0m
Дом: a8hxwxh
Квартира/офис: 3yhq544

Вес: 9
Размеры: xxmesl
Вид отправления: q48c2w
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: wum2vuo
Имя: wpf3ul
Почта: developmentassociations773.899.0110jstella@glcdelivers.com