Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Sandy (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?y6v ❤️
Дом: k0fnub9
Квартира/офис: slfn4c

Куда:
Улица: omlswi
Дом: s3ac7g
Квартира/офис: 6uo4xy

Вес: 15
Размеры: h4iiecg9
Вид отправления: 77m2o4p
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: waqo80h
Имя: mtc6wd27
Почта: bondsbureau@knts.nl