Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Carrie (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?wku ❤️
Дом: inmx9p1
Квартира/офис: yiac7uem

Куда:
Улица: m91z0kh
Дом: ktrq69l5
Квартира/офис: 7ejl823

Вес: 5
Размеры: 228nzn
Вид отправления: zesq7j
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: qshisyd
Имя: yua6dpu
Почта: amsterdam@gpb-gr.com