Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Linda (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?bf9 ❤️
Дом: 48iaxipn
Квартира/офис: d33ehh

Куда:
Улица: qoql4v
Дом: new6br
Квартира/офис: ss1qej4k

Вес: 1
Размеры: rh5g3x
Вид отправления: w2ayspvf
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 0oefdob
Имя: umvrr38
Почта: aysoregion51@gmail.com