Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Ann (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?5789 ❤️
Дом: 9q7yh8
Квартира/офис: 9cihy2d

Куда:
Улица: rdqke4v
Дом: ukatsqt
Квартира/офис: zshyztc

Вес: 4
Размеры: gwwzjl
Вид отправления: l1su2k
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: pkt5qi
Имя: ip3wc2qx
Почта: aries-msk@mail.ru