Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Amanda (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?uqi ❤️
Дом: hbadxc
Квартира/офис: javen2f

Куда:
Улица: bhawnl
Дом: 94b9bk
Квартира/офис: 61ixl3

Вес: 8
Размеры: vphr1xa
Вид отправления: x8lqexm
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: c16suhw
Имя: 4cqfou
Почта: platovskoe@mail.ru