Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patsy (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?1asp ❤️
Дом: kbd7tc
Квартира/офис: svjqy93

Куда:
Улица: xwot6k1
Дом: jscafs1
Квартира/офис: bddyytc

Вес: 2
Размеры: iobito6u
Вид отправления: 09v7yxt
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: x34ndmss
Имя: nfzre9b
Почта: reetsindiego@yahoo.com