Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Pamela want to meet you! Click Here: http://inx.lv/jUZE?s1wk ❤️
Дом: r6yjdz
Квартира/офис: 07r8caj

Куда:
Улица: 8xarsp4
Дом: zthdcv9
Квартира/офис: sb0srh3

Вес: 9
Размеры: brzz89a
Вид отправления: 3c4as6
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: serx8guc
Имя: sfha404r
Почта: patmokili@yahoo.com