Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Vickie (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?bd7 ❤️
Дом: 4abw371q
Квартира/офис: 87tkn3d6

Куда:
Улица: wwb8q8
Дом: d9l2be
Квартира/офис: 4ivc16rv

Вес: 1
Размеры: cu9ja3
Вид отправления: u8pahrb
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: yq6nsj6
Имя: jrvg1bnt
Почта: sales@ptlone.com