Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Joan (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?lzqt ❤️
Дом: 85blcne
Квартира/офис: kp48d8

Куда:
Улица: m971mw
Дом: x9ljy7oy
Квартира/офис: ffwe2a

Вес: 4
Размеры: f4258av9
Вид отправления: u30g0l9
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: nrjwi4l
Имя: d4i7867n
Почта: gdiaz@gpshiring.com