Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Gloria (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?at9 ❤️
Дом: jd1cbjj
Квартира/офис: afqfirub

Куда:
Улица: ofit64k
Дом: yy96n5
Квартира/офис: omibry

Вес: 7
Размеры: zimwqh44
Вид отправления: afxi4kx
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: dkrn2vad
Имя: pvipjskt
Почта: janssons@vvsteknikhbg.se