Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Yvonne (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?xgla ❤️
Дом: tibc2gwr
Квартира/офис: x2d63a

Куда:
Улица: gw5zxfi4
Дом: olpdjlm4
Квартира/офис: rn2dqdhu

Вес: 65
Размеры: nxyp5io
Вид отправления: 1ji94m5
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: h56i80
Имя: xno3gjsv
Почта: info@mavidre.com