Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Victoria liked you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?w5y1f ❤️
Дом: 93jldc
Квартира/офис: gwciaf9p

Куда:
Улица: 4gxoa6p
Дом: oxubyp2
Квартира/офис: lmlmsu0

Вес: 4
Размеры: lt7cv1
Вид отправления: t9bu40
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: xkve9pu
Имя: m7ihum0x
Почта: siscobellino@gmx.net