Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Shannon (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?u0a ❤️
Дом: fssqfdv
Квартира/офис: jwlhmo

Куда:
Улица: l4x6lutd
Дом: ixt4721
Квартира/офис: 1fm7y6eb

Вес: 3
Размеры: j0swolg
Вид отправления: 35rrf8
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: cse0wop9
Имя: m7foij
Почта: kscates@soundhound.com