Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Carol (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?v4d ❤️
Дом: zyvq19m
Квартира/офис: koq91y6

Куда:
Улица: avb1q7
Дом: 25dzyq
Квартира/офис: 4ljcdb

Вес: 6
Размеры: irmb04z
Вид отправления: ufdpjrye
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: xnaevphe
Имя: ioo56lr
Почта: jt@global-tecinc.comcustomer