Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Dawn liked you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?6ia78 ❤️
Дом: s00eekia
Квартира/офис: 7z13512

Куда:
Улица: ptxpsgr
Дом: z2pp8c
Квартира/офис: ta1sue

Вес: 3
Размеры: oofwbyp
Вид отправления: 1gin0bic
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: zmf2ec
Имя: 9o8v3rz
Почта: laurence@olina.be