Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Dawn (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?x1l4d ❤️
Дом: arfpg5ef
Квартира/офис: 849c839

Куда:
Улица: g0vemzr
Дом: s6x6pdd
Квартира/офис: z449c1

Вес: 3.0E+95
Размеры: 6exhgdi
Вид отправления: 64yeljf3
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 8o7e3s
Имя: sqgrepk
Почта: dog0188@hanmail.net