Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Alanna (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?qai9e ❤️
Дом: 99gre5
Квартира/офис: lc6a8y8

Куда:
Улица: x3yg2h
Дом: rnn7bat
Квартира/офис: luxxxq8

Вес: 4
Размеры: w08u4aq8
Вид отправления: 0oe6q8e
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: kw80484
Имя: o7r5bu
Почта: wawamb@um.dk