Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Michelle want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?ddy ❤️
Дом: hyqzk7
Квартира/офис: ba4jfwxj

Куда:
Улица: 91ol75
Дом: qvn53fu
Квартира/офис: ek3sjl

Вес: 372
Размеры: pbvs027
Вид отправления: xj8ear
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: j2it7js
Имя: 6ojupd2
Почта: stradeperlitalia@gmail.com