Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Gloria (2)! Click Here: http://inx.lv/pIaX?3z4 ❤️
Дом: t3jk1p6t
Квартира/офис: uukza0

Куда:
Улица: ei3a4skd
Дом: cibhue
Квартира/офис: bzb7me3

Вес: 9
Размеры: dcefsvl2
Вид отправления: fpzcz2ci
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: m3p67v0c
Имя: gsf3fg
Почта: annick.doms@gmail.com