Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Christina (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?aaq8 ❤️
Дом: wc20uz
Квартира/офис: 0p1azf

Куда:
Улица: 60rrdt
Дом: w4xb9s
Квартира/офис: w1304p

Вес: 40000
Размеры: 784hgv
Вид отправления: htsgb696
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: u1jreqe
Имя: 38bhal5t
Почта: support@camapcanada.ca