Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Vickie (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?9dnt ❤️
Дом: l4az27
Квартира/офис: yonaq3

Куда:
Улица: lvni0lye
Дом: 0841nunw
Квартира/офис: rsp0xly5

Вес: 9
Размеры: j65yf9w2
Вид отправления: q0gq85
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: fjgn32n
Имя: 8z905ynu
Почта: infobarcelona@endriver.com