Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Lucy (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?buoy ❤️
Дом: oxbu56yq
Квартира/офис: bj2a6g81

Куда:
Улица: mm1817
Дом: xsnszmr
Квартира/офис: 5yrdsfs

Вес: 4
Размеры: 7kaz7t
Вид отправления: 3e88fetl
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: drok7kw
Имя: l035ui8
Почта: sales@ngmetals.com