Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Julia want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?nw778 ❤️
Дом: 0q464jb2
Квартира/офис: 5iw54xct

Куда:
Улица: xd4kom9
Дом: 1r1z89kh
Квартира/офис: zi7wc6h2

Вес: 5
Размеры: 9gmqrg
Вид отправления: jp9c7a8x
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ih2y5ggi
Имя: thv58ob
Почта: ampinacional@ampi.org