Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Miranda (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?taqc ❤️
Дом: q3lqoa
Квартира/офис: pjxd1etf

Куда:
Улица: sg5rsrk7
Дом: 4zh6w4
Квартира/офис: ybgaj8r

Вес: 4
Размеры: 7cvchj
Вид отправления: efm1s8g6
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: wmtdem9s
Имя: n31u6r
Почта: contact@ambconsultec.com