Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Sandy is interested in your profile! Click Here: http://bit.do/fSYTr?cl6j ❤️
Дом: 0kz8lm
Квартира/офис: sehf4o

Куда:
Улица: rdge9y
Дом: w27erj
Квартира/офис: 1upnaj5

Вес: 285
Размеры: lsqo1brm
Вид отправления: 0w7s66ka
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: w6px5sd3
Имя: vg49fg
Почта: salamsherif299@gmail.com