Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Lucy (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?epz ❤️
Дом: m86isjgg
Квартира/офис: 1a0570b6

Куда:
Улица: ltrjgj
Дом: vnk0fh7
Квартира/офис: fm5f8n

Вес: 5
Размеры: d6wibaqe
Вид отправления: z77hrawa
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: pym3wmbq
Имя: 0v7akct5
Почта: info@portugalme.ru