Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Eliza (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?gvpwr ❤️
Дом: c8qv7n
Квартира/офис: 68yf79

Куда:
Улица: 3s8rm7na
Дом: 0txr3r
Квартира/офис: kz5d11

Вес: 54
Размеры: uy3ulicn
Вид отправления: 2d6hod
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: w72bmgc
Имя: 711544dh
Почта: info-ksa@novatic.com