Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Sharon (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?vxjj ❤️
Дом: ahaktn
Квартира/офис: uk3enp

Куда:
Улица: 0c7nt4s2
Дом: dm9pgzo
Квартира/офис: nwkjnrz

Вес: 8
Размеры: unlsxp4
Вид отправления: f3d3ajc2
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: t7tgspn
Имя: kge6j1t
Почта: hello@whoozy.agency