Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Samantha liked you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?hpa ❤️
Дом: cicv1jh3
Квартира/офис: jqtyvk

Куда:
Улица: vtvycj6
Дом: wvits27
Квартира/офис: hgywsq

Вес: 2
Размеры: adiym9
Вид отправления: 7kzi30
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: y8hkfs4
Имя: r029pn
Почта: cleanflo@telus.net