Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Amy liked you! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?zilcd ❤️
Дом: b6qsz54o
Квартира/офис: q0dn6az

Куда:
Улица: bo4ttq
Дом: 3dt0jh
Квартира/офис: ttscf0q4

Вес: 2000000
Размеры: nf28sne1
Вид отправления: n97lbas
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 5bgnbca
Имя: v40dkm
Почта: info@klotz.ch