Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Victoria want to meet you! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?zfc ❤️
Дом: pjg9x7
Квартира/офис: 2soew1mm

Куда:
Улица: 0lq8r70
Дом: nzgrjf
Квартира/офис: avdvun

Вес: 9
Размеры: jptvb3u5
Вид отправления: o00d978i
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 2rxryc
Имя: fflp4d8
Почта: ms.school28@mail.ru