Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Nicole (2)! Click Here: http://bit.do/fS4Wh?201k1 ❤️
Дом: uyblokg2
Квартира/офис: ipw7u35

Куда:
Улица: plj8en
Дом: bk51pn
Квартира/офис: 8bwwpjv

Вес: 5000000000
Размеры: xhia6o
Вид отправления: dlfqdkq
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ceq73m
Имя: 5so0iv2
Почта: charlotte@lofotenseaweed.com