Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Vickie (2)! Click Here: http://inx.lv/jUZE?mj0 ❤️
Дом: l7w46g
Квартира/офис: oimu6l78

Куда:
Улица: m16ai00
Дом: 608zdc
Квартира/офис: jivdvt

Вес: 6
Размеры: bgwx59
Вид отправления: uddvt0m0
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: wkxxndts
Имя: nb0wld
Почта: zalaghvoyages.somaldec@gmail.com