Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Lisa (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?g7a ❤️
Дом: fy7syc
Квартира/офис: 6xwv5cy

Куда:
Улица: unocw2
Дом: oplxdcz
Квартира/офис: 5is9bkkn

Вес: 7
Размеры: qtcyugx
Вид отправления: zxrfdxl
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 6vtyaims
Имя: cnug8u
Почта: info.italia@rossignol.com