Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Lisa is interested in your profile! Click Here: http://bit.do/fSYTr?m29g ❤️
Дом: 6fz7f0
Квартира/офис: x5jnfh91

Куда:
Улица: vxxk80n5
Дом: vkf0jdtv
Квартира/офис: 2fub4q

Вес: 4
Размеры: bqu8ipfv
Вид отправления: 82ylglc4
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 1dlzoftk
Имя: afdomqu
Почта: _p_chu@yahoo.comralph.horwitz