Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patsy (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?gkg1h ❤️
Дом: 744ki5
Квартира/офис: j2i97i

Куда:
Улица: d6ptow
Дом: pce5fnz
Квартира/офис: bw05mb

Вес: 7
Размеры: i8i2r7
Вид отправления: 6g4ctgp9
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: gsskwcqe
Имя: xhovqlg
Почта: info@windwardcovellc.com