Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patty (2)! Click Here: http://inx.lv/pIaX?zq5 ❤️
Дом: co4xcj2
Квартира/офис: lls0lyoc

Куда:
Улица: zg7500w
Дом: naipv8
Квартира/офис: uf1lnyy

Вес: 8
Размеры: 8vaja3
Вид отправления: mbt0n259
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 865r012f
Имя: 6deb4u
Почта: patrick@flavip.com