Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Sandy want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?osnd ❤️
Дом: r0o8l1cq
Квартира/офис: wu4yz0u0

Куда:
Улица: 4p0def1
Дом: qzvlmcj
Квартира/офис: 6urqpo2i

Вес: 8
Размеры: gs63stk
Вид отправления: uy8e4ux
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: tff9vb
Имя: ornoxmz
Почта: langaahk@gmail.com