Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Bertha (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?tvt ❤️
Дом: 9rkv5qq
Квартира/офис: g6064lb

Куда:
Улица: kaca8t0
Дом: m5hrwi
Квартира/офис: wmisera

Вес: 8
Размеры: ol4ix2
Вид отправления: 5em8xp
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: g0pfaw3g
Имя: cu0czrv
Почта: jeff.lindstrom@tbgpartners.com