Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Sharon (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?eu0 ❤️
Дом: hbp1ax
Квартира/офис: u03dghu5

Куда:
Улица: 2z453q
Дом: 11cefu
Квартира/офис: m37k5p07

Вес: 4
Размеры: o6qkmnv
Вид отправления: 04xtiq
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: blae8b5o
Имя: mvljrlg
Почта: info@hochunabali.ru