Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Kristal want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?v9rq ❤️
Дом: vqt3xk
Квартира/офис: gc2ghl

Куда:
Улица: xiww12h
Дом: 4cllsda6
Квартира/офис: gnqxplos

Вес: 6
Размеры: jx28pjg
Вид отправления: v3vw5x
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: rtm4yn
Имя: xw8x6g
Почта: inta@di-di.lv