Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Lucy (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?xhkb ❤️
Дом: r8zlxh1o
Квартира/офис: g1t5sxz4

Куда:
Улица: kka7azw
Дом: oug7l5
Квартира/офис: obcpn2

Вес: 955
Размеры: u1qrjs
Вид отправления: u74eruro
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 15qt5kk7
Имя: ujdolle
Почта: hongkong@ntnchina.com