Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Norma want to meet you! Click Here: http://bit.do/fSYTr?kjul9 ❤️
Дом: o035pe5w
Квартира/офис: t2wn5u8

Куда:
Улица: i7sscqv9
Дом: wxyij8i
Квартира/офис: pipv66e

Вес: 6
Размеры: 22jjco9
Вид отправления: zz897m0
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: 1s1fls
Имя: bol4o1a
Почта: 3196148948@qq.com