Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Patty (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?q118 ❤️
Дом: og3l1ybz
Квартира/офис: 9ll075

Куда:
Улица: f6mzqva2
Дом: gkbqfeh
Квартира/офис: rwky4v

Вес: 6
Размеры: 45katrs
Вид отправления: qz1uh4mx
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: zog9945
Имя: agftqrd
Почта: angelhomeroo719@gmail.com