Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Alice (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?mqt ❤️
Дом: h7ofyls
Квартира/офис: s7di9yr

Куда:
Улица: b2a8ut
Дом: h2lkukd
Квартира/офис: rfttf1

Вес: 9
Размеры: qf2etsp
Вид отправления: rnq6axg0
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: iaa7pm
Имя: mwpja67x
Почта: magnolia.45@yandex.ru