Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ Katie is interested in your profile! Click Here: http://bit.do/fSYTr?la9 ❤️
Дом: mzkpr2r
Квартира/офис: yz9mzi9

Куда:
Улица: o7zw9o
Дом: cpboy2x
Квартира/офис: w6jw6uh

Вес: 2
Размеры: 0nadkvh
Вид отправления: kl1m4nk0
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ajzv2ke0
Имя: yq9k1s
Почта: tatsuo.iwazumi@juno.com