Untitled

Откуда:
Улица: ❤️ You have unread messages from Pamela (2)! Click Here: http://bit.do/fSYTr?xg9 ❤️
Дом: kmdgwqbz
Квартира/офис: 2lch0da6

Куда:
Улица: mtjd7r
Дом: hyhdf4
Квартира/офис: zofa16e

Вес: 9
Размеры: tm882o
Вид отправления: dpb0uxb
Фирменая упаковка: Нужна

Фамилия: ykg1eic
Имя: 8ln53m01
Почта: simon.blum@datatrust.ch